top of page

כפר סטודנטים - אורות אלירז

כפר-סטודנטים.jpg
IMG-20190501-WA0002.jpg

בס"ד

"השתחררתי מהצבא אחרי שלוש שנים –
והלכתי לאיבוד..."

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מבורכת של פתיחת מסגרות קדם-צבאיות שונות לנוער מהפריפריה החברתית של ישראל. להצלחה של מכינת ידידיה הצטרפו עוד מכינות קדם-צבאיות ותכניות שונות, ובזכותן - עולה בהתמדה אחוז הצעירים מן הפריפריה המתגייסים לשירות מלא ומשמעותי בצה"ל.

העלייה במספר המתגייסים חשפה עד מהרה את הקושי הגדול הממתינים לצעירים אלה בהמשך הדרך – השחרור מצה"ל.

מהבקו"ם הם יוצאים אל החיים לבדם, ללא מסגרת תומכת, מלווה ומעצימה.
 

אינסוף האפשרויות, אתגרי הקיום היום-יומי והדימוי העצמי הנמוך מכריעים צעירים רבים אשר מאבדים את דרכם, מתפשרים ומוותרים על מימוש יכולותיהם או אף, חלילה, מתדרדרים ונושרים מן הדרך.
 

מתוך הבנת הנחיצות ותחושת שליחות הקמנו את כפר הסטודנטים "אורות אלירז" המיועד לבוגרי מכינה ידידיה בפרט ולבוגרי מכינות שמיועדות לנוער מהפריפריה החברתית של מדינת ישראל בכלל. צעירים אשר מחפשים מסגרת תומכת מבחינה דתית, נפשית וכלכלית שתלווה אותם במהלך לימודיהם האקדמיים.

מלגות.jpg

מלגות

מגורים-חינם.jpg

מגורים חינם

לימוד-יזמות.jpg

לימוד 

יזמות

עשייה-חברתית.jpg

עשייה חברתית

לימוד-תורה.jpg

לימוד 
תורה

הכפר מציע לסטודנטים בית חם וקהילה תומכת ומעצימה. הם מחויבים ל 4 שעות לימוד שבועיות, המחולקות בין לימודי קודש ואמונה ל"לימודי החיים" - יזמות, כלכלה, העצמה אישית, עיבוד החוויה הצבאית ועוד.

בנוסף מחויב כל תושב בכפר הסטודנטים ליזום פרויקט התנדבותי בהיקף של 4 שעות שבועיות באופן קבוע במהלך השנה.

המגורים בכפר מלווים במלגה על סך 16,000 בשנה, הכוללים 6,000 ש"ח השתתפות בשכר דירה ל10 חודשים, ועוד 10,000 שקל נוספים למחיה, בשיתוף מפעל הפיס ומועצות אזוריות.

הטבות מוגדלות!

בתוכנית מצויינות בחינוך

הטבות-מוגדול.jpg
bottom of page