הכנסת ספר תורה 
לעילוי נשמת טוביה ינאי ויסמן הי"ד
כ"א
אדר א' תשפ"ב